" Sulailmast uutmiseni " - Pärt Lias

Eesti kirjandus

Hind:3.60EUR

Autor on koondanud raamatusse 1974.-1987. aastatel avaldatud artiklid kirjandusküsimuste kohta uuemast proosast ning uudisteoste retsensioonid. Lähemalt on vaadeldud 1985. aastal toimunud romaanivõistlust, proosa kvalitatiivset uuenemist 1960-ndate aastate algupoolel ja selle arengudünaamikat.