" Tartu ajaloo- ja kultuurimälestised " - Aili Raendi

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Raamat tutvustab Tartu linnas asuvaid ajaloo- ja kultuurimälestisi, annab ülevaate nende saamisloost ja isikutest, kellega nad on seotud.

Sisu:

 • Saateks
 • Vaatamisväärsused linnas
 • Tartu ajaloo vanimad mälestised
 • Kangelaslikku minevikku meenutavad paigad
 • Teadlaste radadel
 • Nimekate kirjameeste jälgedes
 • Kunstitegelasi ja -sündmusi meenutades
 • Mälestusväärsed kalmud
 • Tartu linnas vabariikliku kaitse all olevad ajaloo- ja kultuurimälestised
 • Tartu linnas kohaliku kaitse all olevad ajaloo- ja kultuurimälestised
 • Kultuuriloolist huvi pakkuvate kalmude loetelu