" Muusikud polemiseerivad " - J.Jürisson

Muusika, laulikud, noodid

Hind:1.30EUR

- Sissejuhatus
--- Konfliktid, eitamised, endateostus
- Muusika algab sünkoopidega
- Pariisi kaks palet
- Kodumaine intermetso
--- Arutlused ja järeldused
- Kaasaja ühiskond on tuberkuloosihaige
- Kaasaja ooper on kunsti invaliid
--- Tulevikukunst poleemika tormisel merel
- Tõelised sõbrad
- Opositsioon ja reaktsioon
--- Pariisi konsonantsid ja dissonantsid
- Vastuvõtud ja külaskäigud
- Berlioz eitab Wagnerit
- «See on imperaatori käsk!»
- Skandaal
--- Helilooja prohvetitoolil
- Wagneri-psühhoos Saksamaal ja Austrias
- Palverännak Bayreuthi
--- Euroopa polemiseerib
- Ühest äärmusest teise
--- Maitse kaalukausid kalduvad teisele poole
- Mõõdukas Brahms ja tema tõekspidamised
- Muutused arusaamades
--- Katse romantismi esteetikat revideerida
- Revident
- Arutlused
--- Kooda
- Wagner kahekümnenda sajandi lävel
- Täiendavat kirjandust