" Tänapäeva kapitalism " - Tiit Made

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.60EUR

Majanduskandidaat Tiit Made käsitleb Teise maailmasõja järgse kapitalistliku ühiskonna arengu iseärasusi. Raamatus vaadeldakse tootmise ja kapitali kontsentreerimist, lisaväärtuse tootmist ja tööjõu väärtust kaasajal, teadus- ja tehnikarevolutsiooni sotsiaal-majanduslikke tagajärgi, kapitalimaailma majanduse struktuuri muutumist; põhjalikult peatutakse integratsiooniprobleemidel.