" Vastustega matemaatika ülesannete kogu riigieksamiks valmistujale 2 " - H.Kõiv, T.Jõgi

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Sisukord:

 • Reaalarvud ja avaldised
 • Võrrandid ja võrrandisüsteemid
 • Võrratused ja võrratussüsteemid
 • Jadad
 • Funktsioonid
 • Trigonomeetria
 • Jada ja funktsiooni piirväärtus
 • Tuletis ja tuletise rakendusi
 • Planimeetria
 • Stereomeetria
 • Tõenäosusteooria ja statistika elemente