" Eleegiad ja sonetid " - Louise Labe

Luuletused, poeemid

Hind:2.00EUR

Louise Labé (1525/26 – 1566) näol on tegu 16. sajandi prantsuse luuletajaga, kes oli seotud Maurice Scève' juhitud Lyoni poeetide ja humanistide ringiga. Kuigi on spekuleeritud, et Labé nime all avaldasid luulet tema kaasaegsete poeedid, on sõnavara ja teemade valik kogu Labé loomingus nii ühtne, et mitme poeedi ühisloomingut tema luule taga otsida pole asjakohane...
Labé luulelooming koosneb kolmest eleegiast ja kahekümne neljast sonetist. Eleegiaid luues on talle eeskujuks olnud ilmselt Ovidius, sonettidel aga Petrarca. Peamiseks teemaks tema loomingus on vastamata jäänud kiindumuste ja armupalangute kirjeldamine.
Uku Masingu tõlked Labé loomingust pärinevad aastast 1948-1949. 1993. aastal ilmusid need ajakirjas Akadeemia, kuid ühiste kaante vahele jõuavad nad eesti keeles esmakordselt alles nüüd.