" Teosed / Mälestused " - Friedebert Tuglas

Eesti kirjandus

MÜÜDUD

Käesolevas köites esitatud kahe mälestuste tsükli tähtsamad sündmused toimusid enam kui poole sajandi eest. Isegi nende sõnalisest kinnistamisest ja osalisest trükis avaldamisest on möödunud paarkümmend aastat. Korraldades nüüd seda materjali uue trüki jaoks on autor jälginud oma esialgset põhimõtet: kujutanud sündmusi ja nende osalisi sellistena, nagu nad näisid talle kõnesolnud ajajärgul. Teksti muudatusi, täiendusi ja lühendusi on tehtud vaid sel määral, kui tingisid seda ajalooline tõde ja teoste kompositsioon ning esituse selgus.