" Krohvitööd " - A.Sepeljov

Ehitus, tehnika, elektroonika

MÜÜDUD

Käesolev raamat on koostatud vastavalt krohvijate ettevalmistuse programmile ehitus- ja tööstuskoolides. Toodud on andmeid krohvitööde materjalide, mörtide koostise ja valmistamise kohta. Käsitletud on nii käsitsi kui ka mehhanismide abil krohvimist koos kõigi seejuures ettetulevate abitöödega -- pinna ettevalmistamise, töölavade ehitamise ja muuga. Põhjalikult on kirjeldatud eerindlikke tööviise ja tööabinõusid.