" Saaremaast ja saarlastest " - H.Toomsalu

Eesti-raamatud

Hind:1.60EUR

Kogumikus peatutakse lühidalt mõnel ainevaldkonnal, millega Saaremaa - koos tema ajaloolistesse piiridesse kuuluvate naabersaartega - on teaduse silmis tähelepanu teeninud. Ajalugu, arheoloogia, antropoloogia, astronoomia, folkloristika, füüsikateaduse nüüdisaegsed harud, geograafia, geoloogia, lingvistika, kirjandusteadus ja kunstilugu, paljud loodusuurimise distsipliinid ja looduskaitse, majandusteadus - need on üksnes mõned suures plaanis tahud Saaremaad puudutavast teadusloost.