"Eesti rahvaluule ülevaade"

Luuletused, poeemid|Teatmeteosed

Hind:5.00EUR

''Eesti rahvaluule ülevaade'' püüab anda esimese ulatuslikuma käsitluse eesti rahva suulise poeetilise loomingu tähtsamatest liikidest.

Teos on mõeldud kõigepealt laiale üldsusele, et tutvustada ja selgitada meie väga rikkalikku rahvaluulelist pärandit, näidata selle ideelist ja kunstilist väärtust ning tõsta esile selle suurt mõju ja tähtsust meie rahva ajaloo mitmesugustel etappidel. Usutavasti võiks see teos sobida abiraamatuks ka keskkooliõpetajaile ning kõrgemates koolides õppijaile.