"Loomade elu. Kalad" sarja 4. köide

Loodus, zoloogia, bioloogia|Teatmeteosed

Hind:5.50EUR

 

 

Neljas, kalu käsitlev, köide seitsmeköitelisest teatmeteosest "Loomade elu". Kirjeldatakse kalade liigirikkust, arenemist, levikut, arvukust ja praktilist tähtsust. Suuremat tähelepanu on pööratud tähtsamatele ja bioloogiliselt huvitavamatele liikidele.