"Loomade elu. Selgrootud III" sarja 3. köide

Loodus, zoloogia, bioloogia|Teatmeteosed

Hind:5.50EUR

 

 

Kolmas köide seitsmeköitelisest teatmeteosest "Loomade elu". Antud köide käsitleb selgrootutest trilobiite, lõugtundlasi, trahheeloomi ja küüsikloomi. Kirjeldatakse tähtsamaid liike, nende arenemist, levikut ja praktilist tähtsust.