"Loomade elu. Selgrootud II" sarja 2. köide

Loodus, zoloogia, bioloogia|Teatmeteosed

Hind:5.50EUR

 

Teine köide seitsmeköitelisest teatmeteosest "Loomade elust" käsitleb limuseid, okasnahkseid, harjaslõugseid, habeloomi, ürgkeelikseid, mantelloomi ja lülijalgsetest koorikloomi. Suuremat tähelepanu on pööratud tähtsamatele ja bioloogiliselt huvitavamatele liikidele. Mõeldud kõigile bioloogiahuvilistele.