"Loomade elu" sari 1-7

Loodus, zoloogia, bioloogia|Teatmeteosed

Hind:35.00EUR

Loomade entsüklopeedia komplekt.

 

"Loomade elu" seitse köidet tutvustavad lugejat maakera rikka ja mitmekesise loomastikuga ning tänapäeva zooloogia saavutuste ja avastustega. Enam tähelepanu on pööratud tuntumatele ja huvitavamateöle liikidele.

 

1. köide "Selgrootud I" sisaldab põhjaliku sissejuhatuse, milles vaadeldakse süstemaatikat, loomade fülogeneesi ja paleontoloogiat, evolutsiooni, zoogeograafiat ja rakubioloogiat. Hõimkondadest kirjeldatakse ainurakseid, vaheloomi, ümarusse, kärssusse, rõngusse, pärgusse, sammalloomi ja käsijalgseid.

2. köide "Selgrootud II" hõlmab limuste, okasnahksete, harjaslõugsete, habeloomade, poolkeelikloomade ja mantelloomade hõimkondi. Lülijalgsete hõimkonnast kirjeldatakse selles köites ainult koorikloomi.

3. köites "Selgrootud III" kirjeldatakse ülejäänud lülijalgseid: trilobiite, lõugtundlasi, trahheeloomi ja küüsikloomi. Suurem osa sellest köitest käsitleb aga putukaid. On ju putukad kõige liigirikkam loomarühm maailmas.

4. köide "Kalad" käsitleb kalu. Kõige suuremat tähelepanu on pööratud tähtsamatele ja bioloogiliselt huvitavamatele liikidele.

5. köide "Kahepaiksed ja roomajad" hõlmab kahepaikseid – kõige algelisemaid, väga tugevasti veekeskkonnaga seotud maismaaselgroogseid –, ja esimest tõeliste maismaaselgroogsete klassi – roomajaid. Enamik kahepaiksete ja roomajate liike elab troopilises vöötmes.

6. köide "Linnud" on pühendatud lindudele. Selles köites leiab käsitlemist umbes üks kuuendik maakera linnuliikidest.

7. köites "Imetajad" käsitletakse imetajaid, keda tuntakse üle 4000 liigi, neist 332 liiki esineb ka NSV Liidu territooriumil. Imetajad elutsevad kõigis maastikuvöötmeis.