"Harmoonia alused" Uno Naissoo

Muusika, laulikud, noodid

Hind:6.00EUR

Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks nii õppevahendina muusikalises õppeasutuses kui ka iseõppijale.

 

Sisukord:

 

Eessõna

Harmoonia kursuse I osa

1) Üldmõisted akordist

2) Häälte juhtimine

3) Harmoniseerimine I—IV—I—V—I astme kolmkolade ühendamine

4) IV—V astme kolmkolade ühendamine

5) Põhikolmkõlade ja nende sekstakordide ühendamine

6) Dominantseptakord (põhikujus)

7) Funktsionaalsete järgnevuste ja kadentside tüübid

8) Põhikolmkõlade kvartsekstakordid

9) Arendusliku ja kinnitava harmoonia mõisted

10) Dominantseptakordi pöörded

11) Funktsionaalsuse liigid

12) Harmoonilise liikumise loogikast

13) II astme kolmkõla ja sekstakord

14) II astme septakord pööretega

15) Harmoonilise mažoori ja meloodilise minoori akordid

16) VI astme kolmkõla

17) III astme kolmkõla

18) Loomuliku VII astme kolmkõla minooris

19) VII astme sekstakord

20) Tetrahordide harmonisatsioon

21) VII astme septakord pööretega

22) Kordavad ülesanded

 

Harmoonia kursuse II osa

23) Dominantnoonakord

24) Akordid sekstiga

25) Sekvents

26) Kõrvalseptakordid

27) Kõrvalnoonakordid

28) Paljutertsilised akordid

29) Kaldumine Dominändi-dominant

30) Helistike sugulus

31) Järkjärguline modulatsioon

32) Altereeritud akordid

33) Mažoor-minoor süsteem

34) Meloodilise figuratsiooni võtted

35) Järsk modulatsioon

36) Helistike vastastamine

37) Harmooniline figuratsioon

38) Orelipunkt Kolmehäälne seade

39) Harmonisatsioon erilistes laadides

40) Kordavad ülesanded

41) Akordimärgid

 

Lisa häälte juhtimise ja harmoonilise liikumise loogika juurde

Meloodia näitlik harmonisatsioon

Harmoonia programmi näitlik jaotus

Klaveril mängitavaid harjutusi