"TEA inglise-eesti koolisõnastik" Ruth Mägi

Sõnaraamatud

Hind:9.00EUR

• kahevärvitrükk, õpilasesõbralik kujundus 

• neljavärvitrükis temaatilised illustratsioonid 

• mahukas lisaosa 

• käsitleb põhjalikult koolisõnavara 

• sõnavaravalik on tehtud sageduse alusel 

• sisaldab rohkesti väljendeid ja kasutusnäiteid 

• keelekasutuse ja grammatika kommentaarid 

• iga märksõna on varustatud hääldusega 

• annab olulist grammatilist infot (nimisõna mitmus, tegusõna vormid, omadussõna võrdlusastmed jpm)

• sobib nii põhikoolile kui gümnaasiumile 

• kasutamiseks nii koolis kui ka iseseisvalt kodus 

• annab tuge kontrolltöödeks ja eksamiteks valmistumisel