" Jutustused " - Juhan Madarik

Eesti kirjandus

Hind:2.60EUR

Juhan Madariku (Johannes Lauristini) looming tervikuna haarab tähtsaid probleeme ja sündmusi Eesti tööliste ja talupoegade revolutsioonilise võitluse ajaloost, küsimusi, mida peale tema ei ole eesti kirjanduses seni üldse valgustatud, või on seda tehtud puudulikult ja isegi moonutatult. 
Käesolevas köites on esitatud J. Madariku esimene suurem teos, romaan «Riigikukutajad» ning valik jutustusi. 
Romaanis ja jutustustes leiab käsitlemist Eesti töötava rahva võitlus nõukogude võimu eest kodanliku vabariigi tingimustes.