" Õpilase individuaalsus ja klassijuhataja " - Inge Unt

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:2.60EUR

Õpetaja peab oskama vaadelda klassi mitte ühtse massina, vaid kollektiivina, mis koosneb paljudest eripalgelistest õpilastest; kasvatades kollektiivi, peab ta kasvatama iga üksikut õpilast. Õpilase põhjaliku tundmaõppimise kohustus lasub eeskätt klassijuhatajal. Kool peab senisest suuremal määral tegelema õpilaste kutsevalikuga. 
Käesolev töö on kirjutatud põhiliselt vanemast koolieast lähtudes. Siin käsitletakse õpilase tundmaõppimise ja tema kohta pedagoogiliste karakteristikate koostamise ajalugu; vaadeldakse, milliseid õpilase omadusi on vaja pedagoogilises töös tundma õppida; pühendutakse õpilase tundmaõppimise meetoditele ning käsitletakse pedagoogilise karakteristika koostamisega seoses olevaid küsimusi.