" Lukksepatööd " - Nikolai Makijenko

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:7.00EUR

Käsitleb lukksepatöövõtteid, lukksepatööriistu ja -tarvikuid ning lukksepatöökoha korraldust, samuti lukksepatööl võimalikku praaki ja selle vältimist ning muidugi tuleohutust. 
On kutsekeskkoolide õpik, mida saab kasutada ka tööliste väljaõppeks vahetult tootmises, samuti üldhariduskoolide õpilaste tootmisõpetuses.