" Maanaiste laulik " - Ilma Lausvee

Muusika, laulikud, noodid

MÜÜDUD

X Maanaiste Päevadeks ilmunud kordusväljaanne 1935. a. Eesti Maanaiste Keskseltsi väljaandest. 

Tänapäeval ei ole laulmine enam nii lahutamatu elu koostisosa kui vanasti, sest oleme õppinud helisid salvestama ja neid taasesitama ilma inimese otsese osaluseta, üksnes nupule vajutades. Mehhaanilise muusika kuulamine on hakanud domineerima elava laulmise ees. Siiski pole kooslaulmise tava päriselt kadunud. Jõuludel ja jaanipäeval, sünnipäevadel, pulmades ja muudel perekondlikel ning seltskondlikel koosviibimistel, samuti matkadel ja pikematel bussisõitudel on tänapäevalgi tavaks laulda. Ja miks peaks maanaiste päevadki mööduma lauluta. 

Esimene «Maanaiste laulik» ilmus aastal 1935. Nüüd on sellele sündinud järg. Selles leidub nii vanu kui uusi laule, lisaks sõnadele on ära toodud ka viisid, sest ka noodilugemine pole enam haruldane oskus. 

Ingrid Rüütel