" Raimond Valgre - Laule " - Valter Ojakäär

Muusika, laulikud, noodid

MÜÜDUD

Sisu:

  • Laule sõjateedelt
  • Kodustes paikades
  • Unelmate tiivul
  • Need neiud, need neiud...
  • Helged viivud
  • Varaseid viise
  • Hiliseid viise

Raimond Valgre nimi on eesti levilaulu ajaloo lehekülgedel üks säravamaid. Käesolevas valimikus leiduvaist lauludest on umbes pooled varem mitmesugustes väljaannetes avaldatud, kusjuures neis oli täiendatud originaalharmooniat, redigeeritud tekste, mõnikord meloodia mitmehäälsena antud. Tekstide redigeerimine osutus paratamatuks ka käesolevas laulikus, laulude meloodiad ja harmoonia on aga antud originaale järgides. Võimalikud harmooniatäiendused on näidatud sulgudes. Mõned varased laulud, mis on trükis või käsikirjas ilma akordimärkideta, on harmoniseeritud käesoleva valimiku koostaja poolt, pidades silmas Valgre isikupärast harmooniat. Rida laule on saanud päris uued tekstid, kuna algupärased sõnad on muukeelsed või liiga visandlikud. Kõigi laulude täpset loomisaega pole õnnestunud kindlaks teha, seepärast on mõnel puhul antud oletatav ajavahemik. 
Valter Ojakäär 

Lisaks lühieluloole on koostaja raamatu lõppu lisanud palju täiendavaid detaile avaldatud laulude kohta.