" Eestlaste maa " - Hellar Grabbi

Eesti kirjandus

Hind:5.60EUR

Kultuuriajakirja "Mana" kauaaegse toimetaja ja välisraadiote kommentaatori Hellar Grabbi (sünd. 1929) "Eesti mõtteloo" sarjas ilmunud kogumik "Eestlaste maa" jälgib Eesti ja laiemalt kogu Ida-Euroopa poliitilisi arenguid 1950-ndatest aastatest tänapäevani, analüüsides seejuures meie trükisõnas esmakordse põhjalikkusega selliseid sündmusi nagu Ungari 1956. aasta ülestõus või samaaegsed rahutused Poolas. Külastades 1960.-1970-ndatel aastatel korduvalt Eestit, avaldas Grabbi ajakirjanduses ulatuslikke reisikirju, mis andsid tsensuurist kammitsemata kõrvaltvaataja pilgu läbi pildi mitte üksnes kodumaa tollasest kultuurielust, vaid ka olmest, ning on säilitanud oma informatiivse väärtuse tänapäevani. Kolonel Herbert Grabbi pojana on Grabbile olnud iseäranis südamelähedane XX sajandi arvukatel sõjatandritel võidelnud eestlaste teema. Omaette alajaotus on pühendatud eesti üliõpilasorganisatsioonide, eriti korporatsioon "Rotalia" ajaloole ja käekäigule nii Eestis kui võõrsil.