" Botaanika " - Vladimir Issain

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:9.60EUR
 • Sissejuhatus
 • Taimemorfoloogia ja -anatoomia ühes füsioloogiliste põhjendustega
  • Taime organite, liikide, perekondade, sugukondade ja klasside mõiste
  • Taime rakud, nende sisaldis, rakkude paljunemine, rakud ja taime koed
  • Taime juured
  • Taime varred ja võsud
  • Taime lehed ja nende erikujud
  • Taimede paljunemine
  • Viljad ja seemned
 • Põhiteadmisi taimesüstemaatikast ja -geograafiast
  • Taimeriigi mitmekesisus
  • Rakistaimed ehk tallofüüdid ja arhegoniaalsed taimed
  • Katteseemnetaimed
  • Taimegeograafia
 • Taimefüsioloogia
  • Taimede keemiline koostis
  • Süsiniku assimileerimine (fotosüntees)
  • Taimede toitumine mineraalelementidest ja lämmastikust
  • Ainete liikumine varres. Vee auramine taimest
  • Ainete muundumine taimedes. Taimede hingamine
  • Taimede kasvamine, tropismid ja liikumine
  • Taimede stadiaalse arenemise teooria