" Ettevõtte majandusõpetus " - Leili Möller

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:2.60EUR

Eessõnast: 
Raamatus esitatakse kompaktselt ettevõtte majandusliku tegevuse olulisemaid põhijooni nagu ette võtte, asutamine, juhtimine, turundus ja finantstegevus. Käsitlemist ei leia tootmiskorraldus, mis on tootmisharuti küllaltki erinev.