" Dotsent Jaan Mets " - Elmar Järvesoo

Elulood, memuaarid

Hind:7.60EUR

USA Eesti Agronoomide Seltsi toimetis nr. 1. 

Sisu:

  • Sordiaretuse ja katsetegevuse arenguloost
  • Ülevaade Jaan Metsa elukäigust
  • Jaan Metsa tööst kodumaal
  • Heintaimede osakonna uurimistööd. Jaan Mets
  • Panus Eesti põllumajandusele. Jaak Ümarik
  • Kaastööliste mälestusi Jaan Metsast
  • Jaan Metsa tööde bibliograafia
  • English Summary
  • Kasutatud kirjandus
  • Isikunimede register