" Käsk ja keeld, tasu ja karistus " - Leelo Tamm

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:1.00EUR

Laiale lugejaskonnale mõeldud brošüüris käsitletakse lastevanematele ülivajalikku ja huvipakkuvat teemat. Just käskude jagamisel, keelamisel, tasustamisel ja karistamisel esineb kodudes pahatihti kasvatusvigu, mis osutuvad hiljem noorukite raskestikasvatatuse põhjuseks. Autor toob rohkesti elulisi näiteid.