" Zooloogia võõrsõnade leksikon " - Juhan Aul

Sõnaraamatud

Hind:4.00EUR

Leksikoni on valitud oskussõnu kõikide zooloogiliste distsipliinide - morfoloogia, anatoomia, histoloogia, tsütoloogia, embrüoloogia, füsioloogia, geneetika, ökoloogia, zoogeograafia, paleontoloogia, etoloogia ja osalt isegi süstemaatika alalt. Samuti on käsitletust leidnud oskussõnad zooloogia eri osade - protozooloogia, helmintoloogia, parasitoloogia, entomoloogia, ihtüoloogia, ornitoloogia, terioloogia, antropoloogia jt. aladelt. Ei ole unustatud ka mitmeid oskussõnu meditsiiniliste teaduste valdkonnast, millega zooloogia piirialadel tuleb kokku puutuda.