" Metsabioloogia " - Endel Pihelgas

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:10.60EUR

Õpikus antakse lühike ülevaade metsadest ja nende tähtsusest. Käsitletakse olulisemaid metsanduslikke mõisteid ja metsa tunnuseid ning komponente. Omaette peatükkides iseloomustatakse metsa ja kliima, metsa ja mulla, metsa ja loomastiku, metsa ja taimestiku jne. vastastikuseid suhteid. Analüüsitakse metsa looduslikku uuendust mõjutavaid tegureid, puistute arengut ja puuliikide vaheldust tänapäeva teaduse saavutustest lähtudes. Põhjalikult käsitletakse õpetust metsatüüpidest. 
Õpik vastab EPA metsamajanduse osakonnale kehtestatud metsabioloogia programmile. Väljaannet saavad kasutada ka metsatehnikumi õpilased ja kõik metsamajanduse ning bioloogia alal töötajad.