" Valitud pedagoogilised teosed I " - Konstantin Usinski

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:4.60EUR

Pedagoogika klassik Konstantin Ušinski jättis maha rikkaliku pedagoogilise pärandi, millel on nõukogude pedagoogikale ja koolile suur positiivne tähendus. 
Käesolev väljaanne seab endale ülesandeks juhtida lugeja tähelepanu just tema teoste positiivsele sisule. Ušinski teosed on käesolevas väljaandes süstematiseeritud nii, et pedagoogidel oleks kergem tutvuda sellega, kuidas Ušinski lahendas pedagoogika põhiküsimused - ühelt poolt kasvatuse ja teiselt poolt õpetuse küsimused.