" Rahvamajandus II (makrotasand) " - Andres Arrak, Raul Eamets, Urmas Varblane, Viktor Trasberg

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:4.30EUR

Järg raamatutele «Turumajandus. Economicsi alusel. (Mikrotasand)» ja «Rahvamajandus. Economicsi alusel. (Makrotasand)» 1. osa. 

Makroõpiku II osa struktuur järgib traditsioonilist makromajanduse põhiprobleemide käsitlust, sisaldades viis plokki: raha, inflatsioon, tööpuudus, valitsus ja rahvusvaheline majandus. 
Teemade käsitlemisel on autorid järginud kahe eelmise õpiku traditsioone, mille tulemusena on valminud võimalikult teoreetiline ja olupoliitikaga vähe seotud ülevaade põhilistest makromajanduse sõlmprobleemidest. 
Raamat sobib kõigile majandust õppivatele tudengitele ja majanduslikku haritust laiemas mõttes taotlejatele. 

Sisukord: 
I RAHA PAKKUMINE 

 • Raha mõiste ja funktsioonid 
 • Pankade teke ja nende tegevuse alused 
 • Raha pakkumise mehhanism 
 • Raha pakkumine kommertspankade süsteemi poolt 
 • Rahabaas ja rahavõimendi 
 • Raha pakkumise kõver - kokkuvõte 
  II RAHA NÕUDMINE JA RAHATURU TASAKAAL 
 • Raha nõudmise üldpõhimõtted 
 • Raha nõudmine - monetaristid 
 • Rahaturu tasakaal 
 • Rahapoliitika ja keskpanga funktsioonid 
  RAHAPOLIITIKA 
 • Rahapoliitika dilemma - Keynes ja klassikud 
 • Kas raha- või eelarvepoliitika: IS-LM-mudel 
 • Raha ja eelarvepoliitika analüüs IS-LM-mudeli vahendusel 
 • Raha- ja eelarvepoliitika avatud majanduses 
  IV INFLATSIOON 
 • Inflatsiooni olemus 
 • Eelarvedefitsiit ja inflatsioon 
 • Inflatsioon kui maks 
 • Inflatsiooni hind 
 • Ootused, nominaalne protsent ja inflatsioon 
 • Hüperinflatsioon ja inflatsioonivastane poliitika 
  V TÖÖPUUDUS 
 • Tööpuudus ja hõive 
 • Tööpuuduse põhjused 
 • Tööpuuduse liigid 
 • Riigi osa tööturu reguleerimisel 
  VI MAJANDUSE ÜLDINE TASAKAAL JA TURU PUUDULIKKUS 
 • Heaolumajanduse mõiste ja tasakaal 
 • Heaolumajandus ja turu puudulikkus 
 • Ühiskondliku valiku teooria 
  VII VALITSUSE OSA MAJANDUSES - EELARVE-POLIITIKA 
 • Eelarvepoliitika sisu ja valitsuse kulutused 
 • Maksud ja nende liigid 
 • Maksustamise mõju majanduslikule tasakaalule 
 • Eelarve, eelarve defitsiit, riigivõlg 
  VIII RAHVUSVAHELINE RAHASÜSTEEM 
 • Rahasüsteemide ajalooline areng 
 • Tänapäevased valuutasüsteemid 
 • Valuutakomitee kui Eesti rahasüsteemi alus 
  IX RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS 
 • Rahvusvahelise kaubanduse teooriad 
 • Heckscher-Ohlini ehk tootmistegurite proportsioonide teooria 
 • Mastaabisääst ja riikide sarnasuse teooria 
 • Toote elutsükli teooria 
 • Väliskaubanduspoliitika põhijooned