" Leeriõpik nr: 2 " - Juha Pihkala, Lauha Peltola, Maija-Leena Virta

Religioon, usundid

MÜÜDUD

Piibliõpik.

 

Leeriõpik, mis annab selge ja paljude illustratsioonidega ülevaate piibli ajaloost, tema taustaks olevaist ajaloosündmusist ja paikadest. Sobib tarvitada kooli religiooniõpetuse tundides ja muidu ajaloohuvilistel.