" Muinasaja loojang Eestis / Vabadusvõitlus 1208 - 1227 " - Sulev Vahtre

Ajalugu

Hind:6.00EUR

Raamatus käsitletakse algallikate põhjal eestlaste võitlust saksa ja skandinaavia feodaalsete vallutajate vastu XIII sajandi alguskümnenditel. Lisaks Läti Henriku kroonikale, mille kriitikas on esile toodud uudseid momente, on kasutatud seni vähetuntud allikaid ja käsikirjalisi uurimusi. Vallutussõda on vaadeldud laial rahvusvahelisel foonil. 
Raamat on mõeldud ajaloolastele, ajalooõpetajatele ja laiale ajaloohuviliste ringile.