" Koostöö ülemusega " - Katie Carlone ja Linda Annette Hill

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:6.30EUR

Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele.

 

See raamat pakub kasulikke soovitusi, strateegiaid ja asjalikke abivahendeid koostööoskuste arendamiseks, et sina, su ülemus ja ettevõte saaksite sellest maksimaalset kasu. Sa ajad sõbraga juttu ja küsid, kuidas tal uues töökohas läheb. Tema vastab: «Sellest saadik, kui ma teen ülemusega koostööd, on olukord palju paremaks läinud.» Sinus kihvatab miski. Sinu jaoks on «koostöö ülemusega» ebameeldiv väljend – ja eneseupitamise varjundiga. 

Ent koostöö ülemusega ei ole eneseupitamine. Pigem on see teadlik lähenemine, et püüelda teie mõlema jaoks oluliste eesmärkide poole – säärane lähenemine võimaldab sul nendele eesmärkidele omapoolset mõju avaldada. Ülemusega koostööd tehes lood produktiivse tööalase suhte ja oma tugevaid külgi ühendades tekitate te ettevõttele väärtusi. 

Koostööks ülemusega on vaja teatavaid oskusi, sealhulgas teadmist, kuidas luua produktiivset positiivset suhet, kuidas tulemuslikult suhelda (sealhulgas ülemuse ideedele ja ettepanekutele vastu vaielda) ning kuidas prioriteetide osas läbirääkimisi pidada.