" Kabe sajaruudulisel laual " - J.Smidt

Sport

MÜÜDUD

Kabe sajaruudulisel laual, hoolimata suuremast võistlusväljast, suuremast kivide arvust ja mõningatest erinevustest reeglites, ei erine põhimõtteliselt vene kabest. Mängu mõte, sisu ja olemus on samad. 

Brošüüris on toodud mängureeglid ning valik partiisid.