" Eestlased Austraalias I " - Õie Haas , Voldemar Siska

Elulood, memuaarid

Hind:12.60EUR

Käesolev teos oli kavandatud andmaks kokkuvõtlikku ülevaadet Austraalia eestlaste rahvuslikust isetegevusest, mitte meie rahvuskaaslaste silmapaistvaist saavutusist oma erialal selle maa ja kogu tema rahva majanduslikuks ning kultuuriliseks hüvanguks. Teose selles köites käsitletakse nelja osariigi ja Austraalia pealinna Canberra eestlaste tegevust oma rahvuslikes organisatsioonides ja üritustes. Peale selle, nagu osutab sisukord, on siin ka kirjutisi rahvuslikust tööst ja ettevõtteist, mis haaravad kogu Austraalia eestlaskonda. 
Kuigi esimene kirjutis käesolevas köites käsitleb Thirlmere'i eestlasi New South Walesis, jäävad muus osas ülevaated selle osariigi ja täielikult Victoria eestlaste kohaliku iseloomuga isetegevusest teise köite jaoks. Mõlema osariigi eesti rahvusgrupid on Austraalias kõige suuremad ja vastavad eesti seltsid kõige vanemad. 
Ehkki paar autorit on heitnud pilgu ka kaugemasse minevikku, haarab kirjutiste enamik perioodi neljakümnendate aastate teisest poolest kuni 1986. a. lõpuni. Käsitelu pearõhk langeb enamasti ühisele, s.o. organisatsioonide tegevusele. Seetõttu jäävad nimetamata paljud isikud, kelle panus rahvusliku kunsti ja kirjasõna alal on olnud individuaalne. 
Voldemar Siska 

Sisu:

 • Eesti asula Thirlmere. Leonid Rampe
 • Eesti ühiskond Lõuna-Austraalias. Voldemar Siska
 • Eestlased Queenslandis. Tiina Taemets
 • Eestlased Lääne-Austraalias. Aino Reinmaa
 • Canberra eestlased. Kristof Kaldma
 • Eestlased Tasmaanias. Kalev Kruup
 • Eesti Päevad Austraalias. Õie Haas
 • Metsaülikool Austraalias. Inno Salasoo
 • Eesti keel Austraalia koolisüsteemis. Tiiu Salasoo
 • Skaudid ja gaidid. Valdek Kangur
 • Eesti Abistamise Komitee ja Thirlmere Puhkekodu. Leonid Rampe
 • Eesti Arhiiv Austraalias. Hugo Salasoo
 • Austraalia Eesti Seltside Liit. Richard Ollino
 • Eesti sport Austraalias. Eduard Selge
 • Balti Nõukogu Austraalias. Raivo Kalamäe

Illustreeritud must-valgete fotodega.