" Botaanika II " - Karl Eichwald, Aino Kalda, Erich Kukk, Viktor Masing, Erast Parmasto, Hans Trass

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Õpik kõrgematele koolidele.

 

Süstemaatika.

 

Käesolev kõrgemate koolide botaanikaõpiku II osa annab taimeriigist süstemaatilise ülevaate vastavalt kõrgemates koolides kehtivatele botaanika programmidele, kusjuures peale üldkursuse on arvestatud ka süstemaatika erikursuste nõudeid.