" Botaanika II " - Karl Eichwald, Aino Kalda, Erich Kukk, Viktor Masing, Erast Parmasto, Hans Trass

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:15.00EUR

Õpik kõrgematele koolidele.

 

Süstemaatika.

 

Käesolev kõrgemate koolide botaanikaõpiku II osa annab taimeriigist süstemaatilise ülevaate vastavalt kõrgemates koolides kehtivatele botaanika programmidele, kusjuures peale üldkursuse on arvestatud ka süstemaatika erikursuste nõudeid.