" Botaanika I " - Aino Kalda, Erich Kukk, Viktor Masing, Hans Trass ja August Vaga

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Õpik kõrgematele koolidele.

 

Taimetsütoloogia, -anatoomia ja -morfoloogia. 

 

Õpik TRÜ ja EPA üliõpilastele. Õpikus antakse ülevaade taimetsütoloogiast, -anatoomiast ja -morfoloogiast vastavalt NSV Liidu kõrgemates koolides kehtivatele botaanika programmidele. Erilist tähelepanu on pööratud viimaseaegsetele saavutustele tsütoloogias. Käsitlemist leiavad ka kaasaegsed seisukohad geneetikas.