" Geoloogilised märkmed 1 " - H.Viiding

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.30EUR

Aperioodilise lühiartiklite seeria «Geoloogilised märkmed» ülesandeks on Eesti vabariigi territooriumi geoloogilise ehituse uurimisel saadud tulemuste ja tähelepanekute, uute rakendatud uurimismeetodite, uute või huvitavate paleontoloogiliste leidude, mineraalide, kivimitüüpide jne. tutvustamine. Kuigi seeria jääb teaduslikule tasemele, populariseerib ta kahtlemata geoloogilisi teadmisi ka looduseuurijate ja loodusesõprade laiemas ringkonnas. 

Käesolevas, «Geoloogiliste märkmete» esimeses numbris avaldatakse lühikokkuvõtted valikust LUS-i tegevliikmete ettekannetest, mis peeti Tartu Riikliku Ülikooli ÜTÜ geoloogiaringi XIII aastapäevale pühendatud teaduslikul sessioonil 21. ja 21. märtsil 1959. a. Tartus.