" Õpilaste aktiviseerimine tunnis " - Inge Unt

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:3.60EUR

TRÜ õppejõu käsiraamat on mõeldud õpetajaile, kes õpetavad teoreetilisi aineid 5.-11. klassis. Õpilaste aktiviseerimise erinevate võimaluste tutvustamisel on peatähelepanu keskendatud õpilaste iseseisva mõtlemise arendamisele, probleemõppele ja õpilaste individuaalsete erinevuste arvestamisele õppetöös.