" Meteoroloogia kõigile " - August Tõllassepp

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Teos annab populaarteadusliku ülevaate meteoroloogiast ja selle rakendamisest praktikas. On määratud peamiselt neile, kes meteoroloogia probleeme üksikasjalikumalt ei tunne. 
Raamatus leiavad pikemat käsitlemist atmosfääri, päikesekiirguse, temperatuuri, õhurõhu jt. küsimused. 
Tingituna probleemi tähtsusest on võrreldes teiste küsimustega antud rohkem ruumi ilmade ennustamisele ja agrometeoroloogiale.

 

Sari: Teaduse teedelt.