" Lindude laht " - Erik Kumari

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.00EUR

Matsalu laht on kõige tähtsam looduskaitseala Balti vabariikides. 
Käesolevas raamatus jutustab bioloogiadoktor professor Erik Kumari, kes on selle lahe loodust uurinud väga palju aastaid, populaarselt ja huvitavalt selle omapärase ala kujunemisest, selle ala taimestikust ja loomastikust. Pearõhk on aga asetatud Matsalu lahe linnustikule, sest linnud on looduskaitseala kõige iseloomulikumaks loomarühmaks. 
Palju tähelepanu on pööratud ka kaasaja looduskaitse ja antud ala looduskaitse küsimustele.