" Microsoft Access 2000 võhikutele " - Alison Barrows

Arvutid, internet

Hind:5.60EUR

Uued Accessi käsud, andmebaasifunktsioonid ja veebivõimalused sinu käsutuses!Üksikasjalikust käsiraamatust leiate kiiresti probleemi lahendamiseks vajaliku info. Selged ning piisavad juhised abistavad nii uue välja loomisel kui ka jaosfailide sätestamisel.

  • Accessi uute käskude ja funktsioonide selgitused
  • Uued funktsioonid, nagu andmebaasi jagamine töögruppides ja veebis
  • Andmebaasi küsimustele vastamine päringute ja päringutarkade abil
  • Head lahendused info säilitamiseks, korrastamiseks ja esitlemiseks ning akuraatne välimus nii ekraanil, paberkandjal kui ka veebis
  • Accessi kasutamine koos muude Microsofti rakendustega.