" Botaanika " - V.Issain, V.Jurtsev

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Raamat erineb teistest botaanika õpikutest selle poolest, et selles käsitletakse põllumajanduslikult tähtsaid taimi. Õpik annab ülevaate botaanika ülesannetest, taimede anatoomiast, morfoloogiast, süstemaatikast, taimegeograafiast ning füsioloogiast. Õpikus on antud ka botaanika laboratoorsete tööde kirjeldus. 
Õpik põllumajandustehnikumide agronoomia, aianduse, agrokeemia ja taimekaitse eriala õpilastele.