" Kes on kes Eesti poliitikas " - Ene Hion

Elulood, memuaarid

Hind:3.60EUR

Spetsiaalselt selle raamatu jaoks tehtud 20 intervjuud Eestis tegutsevate seltside, liikumiste, liitude, parteide ja organisatsioonide juhtijate, rahvasaadikute ja kultuuritegelastega.
Intervjuud on mõeldud isikuid tutvustavaina. Mõned küsimused on ühised kõigile küsitletavaile. See peaks andma võimaluse näha nende kogemuste, vaadete ja tegutsemismotiivide erinevusi ning nende hinnanguid sündmustele Eestis.