" Lennukid ja raketid " - Voldemar Post

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:8.60EUR

Teos on populaartehniline raamat noortele ning koostatud põhiliselt ALMAVÜ aeroklubi õppekava kohaselt. Raamatu esimeses osas tuuakse ülevaade õhkkonnast ja õhu omadustest ning käsitletakse aerodünaamilisi aluseid, millel baseerub lennukite ehitamine ja lendamine. Teises osas tutvustatakse lugejat reaktiivmootorite, lennukite ja rakettidega.