" Lavrenti Beria " - Nikolai Rubin

Elulood, memuaarid

MÜÜDUD

Autor on võtnud vaatluse alla kurikuulsa Stalini-aegse NKVD juhi elukäigu ja tegevuse. Ta väidab, et paljud Beriale omistatud kuriteod on vaid temaga võimu pärast võidelnud konkurentide väljamõeldis. Raamatus on toodud palju uusi fakte Beria elust ja tegevusest, sellestki, et ta võimaluse piires püüdis represseerimist vähendada. Avatakse mitmete Beria vastu esitatud süüdistuste tagamaid ja süüdistuste paikapidamatust. Samas ei kujuta autor teda ka läbinisti positiivsena, ta jätab lugejale võimaluse otsustada oma verisooni paikapidavuse üle.