" Liiklusõpik " - L.Koger, V.Kermes, M.Pelt, U.Sibul, K.Aru

Liiklusvahendite juhtimine

Hind:1.20EUR

Õpik selgitab 1. juunist 1980 kehtivaid liikluseeskirju, liiklusohutuse ja liikluspsühholoogia aluseid, esmaabivõtteid, alkoholi toimet juhile ja vastutust liikluseeskirjade rikkumise korral.
Mõeldud kõigile juhtidele ja jalakäijatele, kes soovivad teadlikult arendada oma liiklemisoskusi.