" Balleti võlumaailm " - Ella Botsarnikova

Teater, filmikunst

Hind:2.80EUR

See on raamat vene ja nõukogude balleti ajaloost, klassikalise tantsu süsteemist, koreograafilisest eriharidusest, balletiartistide ja balettmeistrite tööst. Autor räägib ka balletikunsti neist külgedest, mis teatrikülastaja pilgu eest tavalisest varju jäävad. 
Lisaks Ella Botšarnikova ülevaatele jutustavad oma elukutse eripärast meie vanimaid balettmeistreid Kasjan Goleizovski, baleriin ning klassikalise tantsu pedagoog Olga Lepešinskaja, samuti noored balettmeistrid Natalia Kassatkina ja Vladimir Vassiljov.