" Varaease lapse toitmine " - Maria Ambros

Meditsiin, tervishoid

Hind:1.80EUR

Raamat annab kokkuvõtliku ülevaate varaease lapse toitmisest, arvestades lapse füsioloogilisi iseärasusi, kasutades nõukogude teadlaste uurimuste tulemusi eesti laste toitlustamise pidevaks parandamiseks.
Raamat on mõeldud eeskätt meditsiinitöötajatele ja lastevanematele.